De oefeningen van DeskFIT die in de filmpjes worden uitgelegd  dienen niet als vervanging van medisch advies.
Iedereen die lichamelijke klachten heeft doet er verstandig aan om eerst advies in te winnen bij een arts of fysiotherapeut.

DeskFIT kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele lichamelijke klachten of schade door het doen van deze oefeningen.
Klachten door verkeerd gebruik van de oefeningen vallen volledig onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker van deze oefeningen.

Share via