Terug naar DeskFIT@Home

DeskFIT in het Engels

DeskFIT heeft 10 zitprofielen ontwikkeld waarin iedereen die met een computer of laptop werkt, zich kan herkennen.
Aan ieder profiel zijn bepaalde kenmerken, maar ook specifieke oefeningen verbonden.
Desgewenst kan tijdens een workshop een bepaald profiel behandeld worden, zodat alleen mensen meedoen met die workshop die zich daarin herkennen. Het voordeel is dat alle deelnemers zich zullen herkennen in de werk/zit- houding en de oefeningen bij vrijwel iedereen effectief zullen zijn.

De 10 DeskFITprofielen zijn:
De schermruiker
Quisimodo
Slome slungel
Laptopvreter
De 45 graden zitter
De deftige zitter
Benenvlechter
Ogenknijper
Stoelontwijker
De uitbuiker
De laptopvreter

Share via