Over DeskFIT

De oefeningen zijn samengesteld en ontwikkeld door Saskia van der Valk-Romeijn (1963). Vanuit haar opleiding als docent lichamelijke opvoeding heeft ze 27 jaar gewerkt als motorische remedial teacher en als gymdocent binnen het basis- ,voortgezet en speciaal onderwijs.
Speciale uitdagingen als verstandelijk gehandicapte kinderen en kleuters hebben haar inzicht gegeven in de diversiteit van bewegen die iedere doelgroep nodig heeft. Daarnaast werkt ze al 35 jaar als zelfstandig onderneemster met het geven van sport- en bewegingslessen aan senioren, dames , kleuters en mensen met lichamelijke problemen in de vorm van conditietraining, kleuterFIT, StoelFIT, EnerFIT, LigFIT en BackFIT (voor de rug) en FaceFIT (gezichtsoefeningen).

Als oud-topsporter heeft ze in de nationale trainingsselectie gezeten voor verspringen en het Nederlands record meisjes gehad op de 4 x 100 meter met Nelli Cooman. Naast de marathon van Rotterdam die ze binnen de 4 uur heeft uitgelopen, heeft ze ook La Marmotte (4 alpencols op 1 dag) uitgereden in de tijd dat ze aan wielrennen deed.

Haar eigen rugklachten waardoor ze langere tijd niet heeft kunnen werken, hebben haar geïnspireerd om verder te zoeken naar methodes die haar wel tot genezing hebben geleid. De kennis uit die methodes om vitaler te zitten en te werken vanuit de handen, voeten, mind en houding is verwerkt in deze programma’s. De Ismakogie van Anne Seidl, Feldenkrais, Alexander techniek, Mensendieck en “the Paula method” gebaseerd op de kringspieren van Paula Garbourg, hebben haar voorgoed geïnspireerd. Om meer over deze methodes te leren is ze naar Israël, Amerika en Engeland en meerdere malen naar Wenen voor de Ismakogie geweest.

De drive om mensen te helpen die beperkt worden door lichamelijke problemen, heeft geleid tot de DeskFIT programma’s. Het is haar passie om haar kennis over te dragen en mensen de oefeningen te leren waardoor ze vitaler kunnen werken. Als iemand baat heeft bij de oefeningen uit haar
programma’s is dat haar grootste beloning.

 

Op de foto staan van links naar rechts: Bill de Kimpe (fotograaf DeskFIT), Fred van Duijvenbode (model, Rotterdam Topsport), Ewout Sinkeldam (produktie video’s, Medify Media), Saskia van der Valk-Romeijn (ontwikkelaar DeskFIT), Lidka van der Valk-Kania (SS Rotterdam)

Share via